De to lysthusene i hovedhuset er godt egnet til gruppe- og møteaktivitet eller til avslapping.
De er spesiellt populære for styremøter og mindre generalforsamlinger.

Plass for opptil 12 personer i hvert lysthus.

Lysthus nordenden