Velkommen til gården øst i grannelaget.

Rett på utsiden av Halden, mot Sarpsborg, ligger Østgaard – vår families stolthet gjennom generasjoner.
Les mer om oss og ta gjerne kontakt hvis dere ønsker å bruke våre fasiliteter.

Gled deg!
Glad hilsen fra vertskapet.